ULTRA Salt Watermelon Lime Ice Eliquid - Ultra Liquid Labs

Ultra Salt Watermelon Lime Ice

Ang palaging-klasikong mula sa Ultra E-Liquid mula sa sikat na Chrome Lineup ngayon sa ICE. Kumuha kami ng feedback mula sa mga konsyumer tulad mo at na-tweak ang aming Chrome Blue sa aming bago at pinahusay na Watermelon Lime ICE. Ang panghuli na iced melon timpla.

mg